Zorgvraag en zorgbehoefte

Kids2care stelt de zorgvraag en zorgbehoefte van uw kind en gezin vast, waarbij wij samen met het gezin de zorg doorlopend monitoren om steeds waar nodig te kunnen bijstellen en zo passende zorg te kunnen bieden. Wij indiceren zorg zo nodig en waar nodig, waarbij het streven steeds is en blijft dat de taken waar dat enigzins mogelijk is op de korte of langere termijn door u weer worden overgenomen.

Coördinatie van zorg

Zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis moeten bij de zorg aan kind en gezin rekening houden met de rechten van het kind. Het is een fundamenteel recht van een ziek kind om -indien mogelijk- de zorg buiten het ziekenhuis te mogen en kunnen krijgen.

Het Medisch Kindzorg Systeem (MKS) biedt een handvat om de zorg buiten het ziekenhuis te indiceren, regelen en organiseren. Zo kan uw kind rekenen op de beste zorg ook buiten het ziekenhuis. Voor Kids2care al 13 jaar een vanzelfsprekendheid dat er korte lijntjes zijn, warme overdracht is met het ziekenhuis en dat er met elkaar wordt bekeken welke zorg er nodig is. Daarnaast met welk zorgbeleid een kind het beste naar huis kan, thuis kan blijven en het hele gezin kan worden ondersteund.

De (kinder)verpleegkundig zorgcoördinator bij Kids2care kijkt samen met u als ouder(s) naar de zorg die uw kind(eren) en gezin nodig hebben. Hierbij kunnen we u ondersteunen, de regie samen met u uitvoeren, maar vinden wij het bij Kids2care vooral erg belangrijk dat de regie van uw kind(eren) en gezin bij u als ouder(s) is en blijft.

(her)Indiceren van zorg

Indien uw kind actief in zorg is bij Kids2care, biedt Kids2care u als ouders de mogelijkheid de zorg van uw kind te beoordelen en zo nodig een (her)indicatie voor ZIN en PGB uit te voeren. Wij indiceren zorg zo nodig en waar nodig, waarbij het streven steeds is en blijft dat de taken waar dat eningzins mogelijk is op de korte of langere termijn door u weer worden overgenomen.

Hierbij hanteert Kids2care de basisnorm dat er op dat moment plek moet zijn in het zorgteam in de zorgregio waar u woont, omdat we alleen dan de zorg conform de geldende normen kunnen monitoren. Dit is een vereiste om te kunnen indiceren.

Wij kunnen uitsluitend kinderen indiceren die bij ons actief in zorg zijn, wij hebben geen aanvullende Kinderverpleegkundige capaciteit voor het stellen van PGB indicaties. Kids2care indiceert geen kinderen die geen structurele zorg ontvangen van Kids2care, hierbij dient de leverancier die de (meeste) zorg biedt deze ook te indiceren.

  • wij voeren 1 keer per jaar een huisbezoek/ dan wel telefonische evaluatie uit (en waar nodig vaker)
  • wij stellen een zorgplan op voor uw kind, wat wij geheel en/of samen met ouders/ ZZPverpleging uitvoeren
  • Kids2care biedt de Verpleegkundige Kindzorg geheel of voor het grootste deel, anders kan Kids2care de indicerende partij niet zijn
  • wij stellen alleen (her)indicaties op basis van een getekende overeenkomst waarin wordt vastgelegd wat er zowel van Kids2care als van u als ouders wordt verwacht m.b.t. (her)indicatie

Neemt u gerust contact op zodat we samen met u kunnen bespreken of wij voor uw kind ruimte hebben voor zorg, indicatiestelling en ondersteuning van kind en gezin.

 

 

Kids2care Kinderthuiszorg is er voor  kinderen met een ‘extraatje’ en voor hun gezin. De kinderen zijn vaak chronisch of acuut ziek, of hebben een meervoudige  lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Kids2care biedt met haar eigen Verpleegkundig KinderZorghuis zorg aan acuut en chronisch zieke kinderen middels dagopvang, logeermogelijkheden en/of  Kinderhospice zorg als respijtzorg of  structurele zorgondersteuning.

De bekosting van Verpleegkundige Kindzorg valt grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en voor een aantal kinderen met verpleegkundige zorgvraag en een verstandelijke beperking onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Zoekt u zorg voor uw kind?

Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg & KinderZorghuis 

Noord-Holland en Noord-Nederland

werkzaam in: Noord-Holland, Friesland, Groningen

daarnaast in overleg in Drenthe, Overijssel & Flevoland/NOP

 

Waar vindt u ons:

Wij zijn op kantoor bereikbaar:

ma-vrij 08.00 -15.00

Telefoon: 0223-641502

E-mail: info@kids2care.nl

 

Bezoek & postadres:

Het Nieuwe Diep 36

1781 AD Den Helder