Zorgvraag en zorgbehoefte

Kids2care stelt de zorgvraag en zorgbehoefte van uw kind en gezin vast, waarbij wij samen met het gezin de zorg doorlopend monitoren om steeds waar nodig te kunnen bijstellen en zo passende zorg te kunnen bieden. Op deze basis kan de zorg worden geindiceerd, waarbij de zorg waar nodig en zo nodig kan worden ondersteund of overgenomen door ons team.

Coördinatie van zorg

Zorgprofessionals binnen en buiten het ziekenhuis moeten bij de zorg aan kind en gezin rekening houden met de rechten van het kind. Het is een fundamenteel recht van een ziek kind om -indien mogelijk- de zorg buiten het ziekenhuis te mogen en kunnen krijgen.

Het Medisch Kindzorg Systeem (MKS) biedt een handvat om de zorg buiten het ziekenhuis te indiceren, regelen en organiseren. Zo kan uw kind rekenen op de beste zorg ook buiten het ziekenhuis. Voor Kids2care al 11 jaar een vanzelfsprekendheid dat er korte lijntjes zijn, warme overdracht is met het zeikenhuis en dat er met elkaar wordt bekeken welke zorg er nodig is. Daarnaast met welk zorgbeleid een kind het beste naar huis kan, thuis kan blijven en het hele gezin kan worden ondersteund.

De (kinder)verpleegkundig zorgcoördinator bij Kids2care kijkt samen met u als ouder(s) naar de zorg die uw kind(eren) en gezin nodig hebben. Hierbij kunnen we u ondersteunen, de regie samen met u uitvoeren, maar vinden wij het bij Kids2care vooral erg belangrijk dat de regie van uw kind(eren) en gezin bij u als ouder(s) is en blijft.

(her)Indiceren van zorg

Kids2care biedt u als ouders de mogelijkheid de zorg van uw kind te beoordelen en zo nodig een (her)indicatie voor ZIN en PGB uit te voeren. Hierbij hanteert Kids2care de basisnorm dat er op dat moment plek moet zijn in het zorgteam in de zorgregio waar u woont, omdat we alleen dan de zorg conform de geldende normen kunnen monitoren. Dit is een vereiste om te kunnen indiceren.

  • wij voeren 1-2 keer per jaar een huisbezoek uit
  • evalueren de zorg totaal 2-4 keer per jaar, deels bij u thuis (en waar nodig vaker)
  • wij stellen een zorgplan op voor uw kind
  • wij stellen alleen (her)indicaties op basis van een getekende overeenkomst waarin wordt vastgelegd wat er zowel van Kids2care als van u als ouders wordt verwacht m.b.t. (her)indicatie

Neemt u gerust contact op zodat we samen met u kunnen bespreken of wij voor uw kind ruimte hebben voor zorg, indicatiestelling en ondersteuning van kind en gezin.

 

 

Kids2care Kinderthuiszorg is er voor  kinderen met een ‘extraatje’ en voor hun gezin. De kinderen zijn vaak chronisch of acuut ziek, of hebben een meervoudige  lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Kids2care biedt met haar eigen Verpleegkundig KinderZorghuis zorg aan acuut en chronisch zieke kinderen middels dagopvang, logeermogelijkheden en/of  Kinderhospice zorg als respijtzorg of  structurele zorgondersteuning.

De nieuwe bekosting van Medische Kindzorg valt grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en voor een aantal kinderen met verpleegkundige zorgvraag en een verstandelijke beperking onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Onze zorg kan zowel in PGB als ZIN worden bekostigd.

 

Zoekt u zorg voor uw kind?

Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg & KinderZorghuis 

Noord-Holland en Noord-Nederland

werkzaam in: Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel & Flevoland/NOP

 

Waar vindt u ons:

Wij zijn op kantoor bereikbaar 

ma-vrij 08.00 -16.00

 

Telefoon: 0223-641502

E-mail: info@kids2care.nl