Hervorming Langdurige Zorg / Zorgverzekeringswet
Door de Hervorming Langdurige Zorg in Nederland hebben er in 2015 wijzigingen plaatsgevonden in de wijze waarop vergoeding van kinderverpleegkundige zorg tot stand komt. Vanaf 1 januari 2015 valt alle kinderverpleegkundige zorg onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit kan zijn in de vorm van ‘Wijkverpleging’, geïndiceerd door een wijk/(kinder)verpleegkundige van Kids2care kinderthuiszorg, of MSVT (medische specialistische verpleging thuis) geïndiceerd door de / een medisch specialist.

Hervorming Langdurige Zorg / Wet Langdurige zorg
Als uw kind blijvend, permanent toezicht of 24 uurs zorg in nabijheid nodig heeft door (ernstige) verstandelijke beperking of handicap valt de zorg van uw kind uiterlijk vanaf het 5de levensjaar onder de Wet langdurige zorg (Wlz), deze vormt een vangnet ter overname van de oude AWBZ. Deze groep kinderen wordt niet door de wijk/(kinder)verpleegkundige geïndiceerd maar door het CIZ.

PGB / ZIN
Zowel in de Zvw als in de Wlz is nog steeds een PGB (persoonsgebonden budget) mogelijk, informeer naar de mogelijkheden.

Informatie
De hoeveelheid informatie rondom de Hervorming Langdurige Zorg is groot en niet in alle gevallen even duidelijk. Voor meer informatie kunt het beste contact opnemen met een van onze kantoor, zij kunnen u voorzien van een gedegen advies.


 

Kids2care Kinderthuiszorg is er voor  kinderen met een ‘extraatje’ en voor hun gezin. De kinderen zijn vaak chronisch of acuut ziek, of hebben een meervoudige  lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Kids2care biedt met haar eigen Verpleegkundig KinderZorghuis zorg aan acuut en chronisch zieke kinderen middels dagopvang, logeermogelijkheden en/of  Kinderhospice zorg als respijtzorg of  structurele zorgondersteuning.

De nieuwe bekosting van Medische Kindzorg valt grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en voor een aantal kinderen met verpleegkundige zorgvraag en een verstandelijke beperking onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Onze zorg kan zowel in PGB als ZIN worden bekostigd.

 

Zoekt u zorg voor uw kind?

Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg & KinderZorghuis 

Noord-Holland en Noord-Nederland

werkzaam in: Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel & Flevoland/NOP

 

Waar vindt u ons:

Wij zijn op kantoor bereikbaar 

ma-vrij 08.00 -16.00

 

Telefoon: 0223-641502

E-mail: info@kids2care.nl