Over HKZ

Kids2care Kinderthuiszorg is HKZ gecertificeerd. Na een uitgebreid kwaliteitstraject, waar diverse medewerkers en cliënten aan meegewerkt hebben, mag alle door Kids2care Kinderthuiszorg geleverde zorg en haar werkwijze HKZ Keurmerk voeren. 

 • Kids2care Noord-Nederland is sinds juni 2009 HKZ gecertificeerd
 • Kids2care Noord-Holland is sinds juni 2009 HKZ gecertificeerd

Het HKZ-Keurmerk
Het HKZ-Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo'n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ-Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie:

 • De zaken intern goed op orde heeft
 • De klant principieel centraal stelt
 • Betrouwbare resultaten kan presenteren
 • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

De HKZ-systematiek is bijzonder in de volgende opzichten:

 • Een samenhangende benadering: alle processen in de zorgorganisatie zijn in hun samenhang genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificatie.
 • Een breed draagvlak: HKZ-normen worden ontwikkeld door de belanghebbende partijen zelf. Daardoor beschikken de normen over een breed draagvlak.
 • Openbaarheid: De HKZ-normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd.
 • Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats en staan beide onder formeel toezicht door de Raad van Accreditatie.
 • Toetsing voor het HKZ-Keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laat een instelling zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen.

Kids2care Kinderthuiszorg HKZ Certificaat
Kids2care Kinderthuiszorg voldoet aan het HKZ Certificatieschema Thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen: 2015, Deelschema Verpleging en verzorging. Hiermee voldoet de instelling aan de eisen gesteld in de norm: NEN-EN-ISO 9001:2015.

De certificaten zijn geldig voor de volgende activiteiten: "Het bieden van verpleegkundige kindzorg aan chronisch en acuut zieke kinderen en hun gezin, thuis en op locatie." 

Brancheverenigingen:
Kids2care Kinderthuiszorg is lid van de volgende brancheverenigingen:

 • Branchevereniging viir intergrale Kindzorg (BINKZ)
 • Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ)
 • Kids2care is aangesloten bij  Klachtenportaal Zorg

BINKZ (www.binkz.nl) is een unieke brancheorganisatie waarbinnen werkgevers vanuit de kinderthuiszorg, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen samenwerken. Het doel van BINKZ en de daarbij aangesloten organisaties is om te komen tot een integraal zorgaanbod waarbij de zorg rondom het zieke kind en het gezin buiten het ziekenhuis goed is afgestemd tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorgorganisaties en organisaties die werkzaam zijn in de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Kids2care Kinderthuiszorg is er voor  kinderen met een ‘extraatje’ en voor hun gezin. De kinderen zijn vaak chronisch of acuut ziek, of hebben een meervoudige  lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Kids2care biedt met haar eigen Verpleegkundig KinderZorghuis zorg aan acuut en chronisch zieke kinderen middels dagopvang, logeermogelijkheden en/of  Kinderhospice zorg als respijtzorg of  structurele zorgondersteuning.

De bekosting van Verpleegkundige Kindzorg valt grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en voor een aantal kinderen met verpleegkundige zorgvraag en een verstandelijke beperking onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Zoekt u zorg voor uw kind?

Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg & KinderZorghuis 

Noord-Holland en Noord-Nederland

werkzaam in: Noord-Holland, Friesland, Groningen

daarnaast in overleg in Drenthe, Overijssel & Flevoland/NOP

 

Waar vindt u ons:

Wij zijn op kantoor bereikbaar:

ma-vrij 08.00 -15.00

Telefoon: 0223-641502

E-mail: info@kids2care.nl

 

Bezoek & postadres:

Het Nieuwe Diep 36

1781 AD Den Helder