Kids2care Kinderthuiszorg : Handvest Kind en Zorg

Kids2care Kinderthuiszorg onderschrijft het Handvest Kind en Zorg, zoals onderstaand omschreven:

 • Zieke kinderen hebben het fundamentele recht op kindgerichte zorg, wat zoveel betekent als gezinsgerichte zorg en ontwikkelings­ gerichte zorg
 • Zieke kinderen en hun ouders warden te allen tijde gestimuleerd om hun behoeften en wensen ten aanzien van de zorg kenbaar te maken en over de zorg mee te beslissen [art. 3 VRK, art. 12 VRK].
 • Zieke kinderen worden altijd verzorgd en behandeld door medisch specialisten die specifiek voor de zorg aan kinderen zijn opgeleid.
 • Die specialisten beschikken over de kennis en ervaring die nodig zijn om ook aan de emotionele, psychologische en spirituele behoeften van het kind en het gezin tegemoet te komen [art. 3 VRK, art. 19 VRK].
 • Zieke kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben ook in dagbehandeling , poliklinisch of thuis kan worden verleend (art. 24 VRK, art. ZS VRK).
 • Zieke kinderen hebben mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en zich te ontwikkelen, al naar gelang hun leeftijd en lichamelijke conditie [art. 3 VRK, art. 28 VRK, art. 29 VRK, art. 31 VRK].
 • Het is voor zieke kinderen altijd mogelijk om hun ouders of verzorgers  bij zich te hebben, waar zij ook behandeld en/of verpleegd warden. Ze hebben recht op verblijf in een stimulerende, veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die berekend is op kinderen van hun eigen leeftijdscategorie [art. 3 VRK, art. 9 VRK, art. 18 VRK, art. 28 VRK, art. 29 VRK] .
 • Zieke kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en/ of verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten [art. 3 VRK, art. 9 VRK, art. 19 VRK].
 • Elk ziek kind en ieder lid van een gezin met een ziek kind wordt benaderd met tact en begrip en hun privacy wordt te alle tijde gerespecteerd [art. 16 VRK, art. 30 VRK].
 • Een ziek kind wordt verzorgd en verpleegd door zoveel mogelijk dezelfde personen die onderling samenwerken in een multi­ disciplinair team en individueel en vanuit het team op een open en eerlijke manier communiceren met het kind en het gezin [art.3 VRK, art. 19 VRK].
 • Zieke kinderen worden beschermd tegen onnodige behandelingen en onderzoeken en maatregelen warden genomen om pijn, lichamelijk ongemak en emotionele spanningen te voorkomen dan wel te verlichten [art. 3 VRK, art. 12 VRK, art. 17 VRK].
 • Elk ziek kind en ieder lid van een gezin met een ziek kind wordt gedurende het hele zorgtraject, van diagnose tot eventueel overlijden, voorzien van correcte en relevante informatie die op een voor hen begrijpelijke manier wordt verstrekt [art. 17 VRK]


Het handvest is opgesteld door V&VN Kinderverpleegkundige, Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting PAL en Kinderthuiszorg organisaties in Nederland. Het handvest is in overeenstemming met het Verdrag inzake Rechten van het Kind (VRK) welke in 1989 is aangenomen door de Verenigde Naties en sinds 1998 van kracht is in Nederland.

Sinds 2017 is VGVK samengegaan in de nieuwe branchevereniging BiNKZ. 

Kids2care Kinderthuiszorg is lid van BiNKZ.

 


 

Deel deze pagina:

Kids2care Kinderthuiszorg is er voor  kinderen met een ‘extraatje’ en voor hun gezin. De kinderen zijn vaak chronisch of acuut ziek, of hebben een meervoudige  lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Kids2care biedt met haar eigen Verpleegkundig KinderZorghuis zorg aan acuut en chronisch zieke kinderen middels dagopvang, logeermogelijkheden en/of  Kinderhospice zorg als respijtzorg of  structurele zorgondersteuning.

De bekosting van Verpleegkundige Kindzorg valt grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en voor een aantal kinderen met verpleegkundige zorgvraag en een verstandelijke beperking onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Zoekt u zorg voor uw kind?

Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg & KinderZorghuis 

Noord-Holland en Noord-Nederland

werkzaam in: Noord-Holland, Friesland, Groningen

daarnaast in overleg in Drenthe, Overijssel & Flevoland/NOP

 

Waar vindt u ons:

Wij zijn op kantoor bereikbaar:

ma-vrij 08.00 -15.00

Telefoon: 0223-641502

E-mail: info@kids2care.nl

 

Bezoek & postadres:

Het Nieuwe Diep 36

1781 AD Den Helder