Netwerk Integrale Kindzorg

Netwerk Integrale Kindzorg

12 - 11 - 2016

Kids2care werkt actief mee aan de verbetering van intergrale zorg

Stichting PAL en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zijn na een eerste Pilot te hebben gedraaid in de regio Rijnland, in een tweede werk regio gestart met  een werkgroep en stuurgroep voor Netwerk Integrale Kindzorg.

Het netwerk ondersteunt en begeleidt gezinnen met een ernstig ziek kind en de betrokken hulpverleners. De pilotfase heeft laten zien dat het netwerk daadwerkelijk bijdraagt aan de gezinnen. Het brengt de focus op het gewone leven terug, alsook de rust en balans in het gezin.

Kids2care neemt voor de regio's Noord-Holland en Flevoland deel aan de stuurgroep en werkgroep. Met 5 zorgcollega's vanuit Kids2care ondersteunen we zo het beter integreren van de Medische Kindzorg per regio.

Binnen onze teams in Noord-Holland en Noord-Nederland zijn meerdere (kinder)verpleegkundige collega's aanvullend geschoold voor Palliatieve Kindzorg via Stichting PAL en IKNL.

De opzet van dit netwerk per regio dient als doel:

  • aanspreekpunt bieden voor ouders
  • aanspreekpunt bieden voor zorgproffesionals
  • verbindingen creeren
  • deskundigheid bevorderen
  • verbreden van kennis bij complexe zorgvragen
  • verbetering van de overdracht van het ziekenhuis naar huis

Voor de regio's Friesland en Groningen zal een eigen NIK netwerk volgen medio 2017, waarbij Kids2care ook zal gaan anticiperen in de stuurgroep en werkgroep.

                                                     


 

Deel deze pagina:

Kids2care Kinderthuiszorg is er voor  kinderen met een ‘extraatje’ en voor hun gezin. De kinderen zijn vaak chronisch of acuut ziek, of hebben een meervoudige  lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Kids2care biedt met haar eigen Verpleegkundig KinderZorghuis zorg aan acuut en chronisch zieke kinderen middels dagopvang, logeermogelijkheden en/of  Kinderhospice zorg als respijtzorg of  structurele zorgondersteuning.

De bekosting van Verpleegkundige Kindzorg valt grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en voor een aantal kinderen met verpleegkundige zorgvraag en een verstandelijke beperking onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Zoekt u zorg voor uw kind?

Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg & KinderZorghuis 

Noord-Holland en Noord-Nederland

werkzaam in: Noord-Holland, Friesland, Groningen

daarnaast in overleg in Drenthe, Overijssel & Flevoland/NOP

 

Waar vindt u ons:

Wij zijn op kantoor bereikbaar:

ma-vrij 08.00 -15.00

Telefoon: 0223-641502

E-mail: info@kids2care.nl

 

Bezoek & postadres:

Het Nieuwe Diep 36

1781 AD Den Helder