Naar huis wat is er nodig

De medische ontslagbrief, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod moeten komen:

 • reden van opname, diagnoses, comorbiditeit
 • relevante bevindingen uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek
 • de behandeling en onderzoeken die hebben plaatsgevonden tijdens de opname
 • medicatie, inclusief medicatie bij ontslag
 • conditie of status van de patiënt bij ontslag
 • uitvoeringsverzoek(en) technische handelingen
 • instructies voor follow-up


Hoewel in ontslagbrieven vaak veel aandacht wordt besteed aan het beloop van de ziekenhuisopname is het voor ons als Verpleegkundige Kindzorg ook juist van belang om informatie te krijgen die gericht is op de follow-up na ontslag, zoals de conditie van de patiënt bij ontslag, uitslagen waar nog op gewacht wordt en welke zorg in de thuissituatie nodig is of moet worden verlengd.

Waarom heeft Kids2care deze informatie nodig
Om de juiste zorg te kunnen bieden aan een kind, moet Kids2care en haar team zich houden aan de normen, wet- en regelgeving en aan de voorwaarden die de bekostiging van de zorg aan ons als bedrijf stelt, dit zijn o.a.:

 • Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Professionele standaard V&VN incl. normenkaders
 • bepalingen in de contractering met de diverse zorgbekostigingspartijen   (Zorgverzekering, zorgkantoor, PGB, SVB etc.)


Wanneer heeft Kids2care deze informatie nodig

 • bij zowel ZVW als WLZ
 • bij elke (her)indicatiestelling
 • bij elke wijziging van zorg, handelingen, zorgvraag of belastbaarheid
 • indien er meer/ minder zorg wordt gevraagd
 • zowel bij aanvang van de zorg als lopende de zorg
 • na ziekenhuisopname, arts bezoek, wijzigingen etc. ontvangen wij steeds graag de meest recente informatie over de zorgvraag van uw kind
 • bij evaluatie van de zorg

Waarom hebben wij hierbij de hulp van ouders nodig

Om de zorg warm, betrokken en op maat te kunnen bieden, hebben wij als team de hulp van u als ouders/verzorgers nodig.

Op basis van de wet- en regelgeving & normenkaders welke voor zowel ZVW als WLZ gelden,hebben wij voldoende informatie nodig om zo zorg te kunnen dragen voor de juiste zorgonderbouwing en dossier opbouw:

 • steeds de meest recente medische informatie (van o.a. arts, indicatiestelling en wijzigingen in zorg, bijvoorbeeld na opname of arts bezoek)
 • minimaal 1x per jaar een brief van de hoofdbehandelaar met zorg, medicatie en diagnose update                                                    
 • openheid in welke zorg er nodig is en welk deel daarvan zelf kan worden uitgevoerd
 • eigen mogelijkheden binnen mantelzorgnetwerk (of juist het ontbreken hiervan)
 • na elke opname hebben wij een verpleegkundige/artsen overdracht nodig van het ziekenhuis
 • voor zorglevering hebben wij verzekeringsgegevens van uw kind nodig


Natuurlijk begrijpen wij dat dit voor elk gezin met zorg een extra vraagstuk is wat tijd kost en als belasting kan worden ervaren. Maar alleen samen met u kunnen wij tot de juiste zorg, zorgonderbouwing en uitvoer komen.

Kids2care vindt het belangrijk dat u als ouder(s) de regie heeft over uw kind(eren) en gezin, waarbij we u natuurlijk kunnen en willen ondersteunen waar nodig. 

Volgens het principe van ‘rust, reinheid en regelmaat’ maken onze (kinder)verpleegkundige zorgcoördinatoren een Zorgleefplan en planning die past bij de zorgvraag van uw kind. Wij kijken altijd met u als ouder(s) naar uw kind(eren) en gezin. Om zo samen tot de bij de situatie en zorgvraag passende oplossing en zorgverlening en/of ondersteuning van zorg te komen. Dit is de zorgindicatie waarop de zorg wordt gebaseerd. 

Wij indiceren zorg zo nodig en waar nodig, waarbij het streven steeds is en blijft dat de taken waar dat enigszins mogelijk is op de korte of langere termijn door u weer worden overgenomen.

Deel deze pagina:

Kids2care Kinderthuiszorg is er voor kinderen met een medisch of verpleegkundig ‘extraatje’ en voor hun gezin. Wij bieden Verpleegkundige Kindzorg thuis, op school of een gewenste andere locatie en denken op maat mee voor passende zorg.

Kids2care biedt middels samenwerking zorg aan acuut en chronisch zieke kinderen middels dagopvang, logeermogelijkheden en/of  Kinderhospice zorg als respijtzorg of structurele zorgondersteuning.

De bekosting van Verpleegkundige Kindzorg valt grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) middels ZIN (zorg in natura) en voor kinderen met verpleegkundige zorgvraag en een verstandelijke beperking/ blijvende zorgvraag die vallen onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) middels inzet van PGB (persoon gebonden budget).

Zoekt u zorg voor uw kind?

Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg voor Verpleegkundige Kindzorg

Noord-Holland en Noord-Nederland

werkzaam in: Noord-Holland, Friesland, Groningen

daarnaast in overleg in Drenthe

 

Waar vindt u ons:

Wij zijn op kantoor bereikbaar:

ma-vrij 08.00 -16.00

Telefoon: 0223-641502

E-mail: info@kids2care.nl

 

Bezoek & postadres:

Het Nieuwe Diep 36

1781 AD Den Helder