Medisch kindzorg (Intensieve Kindzorg)

Medisch kindzorg (Intensieve Kind Zorg, IKZ) betreft kinderen (0-18 jaar) met een grote diversiteit aan ziektebeelden en (aangeboren) aandoeningen en/of beperkingen. Veelal is er sprake van de lichamelijk medische aandoening en/of beperking en mogelijk ook van de grondslag lichamelijke handicap. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat er ook kinderen zijn waarbij op basis van een bijkomende grondslag een noodzaak is tot verpleging en persoonlijke verzorging. Binnen de doelgroep “Intensieve Kind Zorg” zijn twee profielen te onderscheiden te weten:

A) kinderen met zwaar complexe somatische problematiek (inclusief palliatief terminale zorg en chronische beademing) waarbij permanent toezicht noodzakelijk is en/of leveringsvoorwaarde: “24 uur per dag direct aanwezig” van toepassing is.
B) kinderen met licht complexe problematiek, waarbij één of meer specialistische verpleegkundige handelingen nodig zijn en waarbij hulp binnen 15 minuten ter plekke moet zijn.

Dit zijn kinderen met oa:

  • beademing, trachea canule en/of zuurstof;
  • met diverse vormen van epilepsie (ook kinderen die moeilijk instelbaar zijn op medicatie);
  • kinderen met monitorbewaking;
  • kinderen met infuustherapieën of die met grote regelmaat geprikt moeten worden voor medicatie;
  • kinderen die afhankelijk zijn van nierdialyse;
  • kinderen met wond of stoma zorg.

Voor meer informatie waar de zorg voor uw kind onder valt (Zvw / Wlz) en de bekostiging hiervan kunt u bellen of mailen ons kantoor waar wij dit centraal regelen voor onze vestigingen.


 

Deel deze pagina:

Kids2care Kinderthuiszorg is er voor  kinderen met een ‘extraatje’ en voor hun gezin. De kinderen zijn vaak chronisch of acuut ziek, of hebben een meervoudige  lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Kids2care biedt met haar eigen Verpleegkundig KinderZorghuis zorg aan acuut en chronisch zieke kinderen middels dagopvang, logeermogelijkheden en/of  Kinderhospice zorg als respijtzorg of  structurele zorgondersteuning.

De bekosting van Verpleegkundige Kindzorg valt grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en voor een aantal kinderen met verpleegkundige zorgvraag en een verstandelijke beperking onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Zoekt u zorg voor uw kind?

Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg & KinderZorghuis 

Noord-Holland en Noord-Nederland

werkzaam in: Noord-Holland, Friesland, Groningen

daarnaast in overleg in Drenthe, Overijssel & Flevoland/NOP

 

Waar vindt u ons:

Wij zijn op kantoor bereikbaar:

ma-vrij 08.00 -15.00

Telefoon: 0223-641502

E-mail: info@kids2care.nl

 

Bezoek & postadres:

Het Nieuwe Diep 36

1781 AD Den Helder