Cliëntenraad

 

 

Kids2care Kinderthuiszorg wil graag een eigen cliëntenraad oprichten, de cliëntenraad behartigd de belangen van cliënten binnen de organisatie. Door de cliëntenraad krijgen cliënten een grotere inbreng in het beleid en uitvoering de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed naar cliënten te luisteren. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, deze worden volgens de geldende klachtenprocedure behandeld.

Naast de cliëntenraad houdt Kids2care elke 2 jaar een extern klanttevredenheidsonderzoek (KTO) waar onze gezinnen extra inbreng tot verbetering, vragen aanvullend kunnen inbrengen. Natuurlijk kan inbreng elke dag van het jaar bij ons worden gedaan, we vinden het fijn om met de inbreng van onze gezinnen de zorg van Kids2care nog meer te kunnen aanpassen op de vraag.

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 leden, uit zowel NH als NN, welke een afvaardiging vormen voor alle (ouders van) cliënten. Dat kunt u zelf als ouder(s) zijn of iemand van uw familieleden of vrienden die betrokken is bij de zorgverlening van uw kind. 

Op dit moment is de cliëntenraad in oprichting, afhankelijk van aanmelding van betrokkenen om deze raadgevende taak op zich te nemen.

Mocht u deel willen uitmaken van de cliëntenraad, neem dat contact op met Kids2care Kinderthuiszorg.


 

Kids2care Kinderthuiszorg is er voor  kinderen met een ‘extraatje’ en voor hun gezin. De kinderen zijn vaak chronisch of acuut ziek, of hebben een meervoudige  lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Kids2care biedt met haar eigen Verpleegkundig KinderZorghuis zorg aan acuut en chronisch zieke kinderen middels dagopvang, logeermogelijkheden en/of  Kinderhospice zorg als respijtzorg of  structurele zorgondersteuning.

De bekosting van Verpleegkundige Kindzorg valt grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en voor een aantal kinderen met verpleegkundige zorgvraag en een verstandelijke beperking onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Zoekt u zorg voor uw kind?

Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg & KinderZorghuis 

Noord-Holland en Noord-Nederland

werkzaam in: Noord-Holland, Friesland, Groningen

daarnaast in overleg in Drenthe, Overijssel & Flevoland/NOP

 

Waar vindt u ons:

Wij zijn op kantoor bereikbaar:

ma-vrij 08.00 -15.00

Telefoon: 0223-641502

E-mail: info@kids2care.nl

 

Bezoek & postadres:

Het Nieuwe Diep 36

1781 AD Den Helder